България е изпратила нотификация в ЕК, с която я уведомява, че ще се възползва от дадената възможност за прилагане на дерогация на екоправило, изискващо поне 4% от обработваемите земи в стопанството да останат непроизводствени. Това става ясно от прессъобщение на земеделското министерство от вторник.

Изключението за тази година бе предложено в края на януари, в разгара на фермерските протести в Европа, като основният мотив за него бе, че земеделците са изправени пред огромни предизвикателства, включително екстремно време, високи разходи, ниски цени на зърнените култури и др. Официалният регламент за него бе публикуван през миналата седмица, с което започна да тече и 15-дневен срок, в който държавите членки могат да уведомят Брюксел дали ще го прилагат.

Правилото за оставянето на непроизводствени земи в стопанства с над 10 хектара е част от стандарта за добро земеделско и екологично състояние, известен като ДЗЕС 8, и цели запазване на почвения потенциал. А спазването на стандартите в земеделските стопанства, които са общо девет, е свързано с получаването на европейско подпомагане. През миналата година ЕК предложи изключение за една година, според което земеделците могат въобще да не оставят непроизводствени земи, от което България също се възползва.

Изключението, което ще се прилага през тази година, обаче е по-различно. За 2024 г. земеделците ще имат възможност да оставят земи под угар или да ползват две други алтернативи: земята да бъде засята с междинни култури, върху които не се прилагат продукти за растителна защита, или с култури, обогатяващи почвата с азот. Това ще се смята и за покриване на изискванията за получаване на подпомагане за кампания 2024.

Според европейския регламент правилото важи за периода 1 януари – 31 декември на настоящата година.

„Този приет вариант на дерогация се очаква да подобри жизнеспособността на стопанствата, като предостави на земеделските стопани по-голяма гъвкавост по отношение на площите, които може да се използват за изпълнение на задължението им определен дял от обработваемата земя да бъде заделен за ползи за биологичното разнообразие“, се казва в официалното съобщение на земеделското министерство.

От там допълват още, че „предложената дерогация означава и по-малко ограничения върху начина, по който земеделските стопани може да използват обработваемата земя, и ще намали загубите на приходи, като заедно с това осигури и съответните екологични ползи“.

Изпратеното искане позволява на България да промени своите екосхеми за подпомагане за годината, използвайки и новите дадени алтернативи, без да иска предварителното съгласие на ЕК. Плащанията обаче ще се извършват само за поети от фермерите задължения, които надхвърлят въпросното изискване от стандарта ДЗЕС 8.

Кампанията за кандидатстване за директни субсидии 2024, чийто бюджет е над 1.6 млрд. лв., по правило трябва да се проведе в периода между март и май, като средствата се изплащат от октомври до юни на следващата година.

https://www.dnevnik.bg