Първото Общо събрание на новоучредената камара ще е на 8 май г. в Парк хотел Арбанаси в село Арбанаси до Велико Търново.

       15 асоциации на производители в селското стопанство с над 8000 членове – български фермери, учредиха в Арбанаси своя национална структура – Българска аграрна камара /БАК/. Това е първото обединение на  земеделските производители в най-новата българска история и безспорно голям и амбициозен проект в името на правилното европейско развитие родното селското стопанство.

В Учредителното събрание участваха представители на организации от секторите  Растениевъдството и Животновъдството. Началото бе поставено след няколко месеца непрекъснати срещи, разговори, дискусии, взаимни компромиси и уеднаквяване на приоритети.

Камарата е неправителствена, доброволна, независима организация с нестопанска цел, която ще работи за развитието на селското стопанство у нас и в защита интересите на совите членове.

Тя ще представлява земеделските производители и интересите им на национално, европейско и международно ниво, ще формулира общи политики и решения за стимулиране на просперитета на производителите и отрасъла селско стопанство. Камарата ще насърчава осигуряването на качествена земеделска продукция, ще стимулира предприемачеството в отрасъла и ще подпомага производителите в използването на научните постижения, технологиите и иновациите. Новата структура ще подкрепя ефективната и прозрачна лоялна конкуренция и деловите отношения в селското стопанство и ще е платформа за дискусии и обмен на информация и знания между своите членове.

Новата структура прие свой устав и утвърди органи на управление – общо събрание,  управителен съвет и председатели. До края на тази година камарата ще има един председател – Костадин Костадинов, доскорошен председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите.  От 1 януари 2024 г. председателите на БАК  ще са трима  – по един представител от сектор „Животновъдство“, от подсектор „Зърнопроизводство“ и един, представляващ останалите подсектори от „Растениевъдството“, с общ мандат от една година.

Първата крачка в защита на интересите на българското селско стопанство, което камарата ще предприеме е  присъединяване към Copa-Cogeca – най-влиятелната Европейска организация на фермерите и техните кооперативи в Европейския съюз.

Домакин на предварителните работните разговори и учредителната среща на камарата бе Националната овцевъдна и козевъдна асоциация /НОКА/. На събитието присъстваха и представители на представители на  Тракийския университет в Стара Загора и Аграрния университет в Пловдив, които приветстваха и подкрепиха инициативата.

Първото Общо събрание на новоучредената камара ще е на 8 май  г. в Парк хотел Арбанаси в село Арбанаси до Велико Търново.

https://agro.bg/novini