Основните изменения, които страната ни предложи в рамките на Стратегическия план на България за селско стопанство, са свързани най-вече с екосхемите, с дефиницията за активен фермер и с някои изисквания в схемите за обвързаното с производството подпомагане за плодове, зеленчуци и животни.

Така например при екосхемата за биологично земеделие и селскостопански животни няма съществени изменения. Единственото, което е добавено, е съотношението на животинските единици на хектар. Тази екосхема се прилага чрез плащане на площ, като задължително изискване е животните, които са отбелязани на тези площи като пашуващи, да са в система на контрол, в преход или чисто биологични животни, както и площите да са в преход или биологочини такива. Ставката по екосхемата е актуализирана.

За всички други промени, които очакват фермерите, разказва Аделина Стоянова, директор на дирекция “Директни плащания” в Министерството на земеделието и храните на Форум „Фермата“.

Информационната кампания „ОСП работи за нас: По-зелени и умни!“ се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

https://agri.bg