На 09.12.2023 г. ще се проведе Годишен форум за 2023 на „Национална овцевъдна и козевъдна асоциация“.

Темата на тазгодишния форум ще е „Овцевъдствто и козевъдство след 1-вата година в Стратегическия план. Проблеми и очаквания.“

Форматът, на който се обсъждат различни теми свързани със състоянието и развитието на сектора, по традиция се провежда в края на всяка година.

В него ще участват над 300 земеделски производители от цялата страна, учени и заинтересовани фирми.

Лектори във форума ще са водещи експерти от Министерство на земеделието и храните (МЗХ), Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ), Българска агенция за безопасност на храните (БАБХ), Институт по аграрна иконимика към Селскостопанска академия (ИАИ към ССА) и други специалисти от бранша.

Симеон Караколев, председател на НОКА, за форума:

“Към този момент записаните за участие във Форума земеделски производители са около 300. Очакваме да получим ползотворна информация от експертите, на място фермерите ще могат да задават допълнителни въпроси”, поясни Караколев.

Събитието ще се състои в хотел „Аквахаус“, к.к. „Св. св. Константин и Елена“. Откриването ще започне в 10:00 ч. на 9-ти декември 2023 г., като на него ще присъства зам.-министърът на земеделието Деян Стратев. В първата част от програмата ще бъде обсъдена ситуацията в секторите овцевъдство и козевъдство след първата година от прилагането на Стратегическия план, проблемите и очакванията.

Екип от експерти от Министерството на земеделието и храните от дирекция Директни плащания, Растениевъдство и Животновъдство ще вземат участие в панела “Изпълнение на Стратегическия план”. По отношение на темата за Разплащанията през 2023 г. гост на събитието ще бъде зам. директорът на ДФЗ – Петя Славчева.

Във втората половина на деня доц. Божидар Иванов – директор на Института по аграрна икономика към Селскостопанска академия, ще представи презентация на тема “Съобразява ли се SWOT анализът в Стратегическия план.”

След това в програмата е предвидена дискусия, на която на база представените данни, земеделските производители ще могат да отправят своите запитвания към присъстващите експрети.