Днес 28.08.20 г. Европейската комисия #одобри схемата за подпомагане на земеделските стопани, които отглеждат едри и дребни преживни животни, и производители на картофи, засегнати от избухването на пандемията от коронавирус в размер на 56.6 милиона лева.
Цел на одобрената схема e нуждaта от ликвидност на бенефициерите, за да им се помогне да продължат своите дейности по време на и след избухването на пандемията от коронавирус.

НОКА благодари на Министверство на земеделието, храните и горите за предприетите мерки и постигнатите резултати!