Очаква се в България да се отглеждат 112 хил. говеда през втората половина на годината

Лек спад в животновъдството се очаква през 2024 г. в Европейския съюз, сочат данни на Евростат, публикувани днес. Прогнозите показват, че брутното местно производство на говеда в ЕС през второто полугодие на 2024 г. ще достигне 12,1 млн. глави – с 1% по-малко спрямо същия период през 2023 г.

В овцевъдството се очаква спад от 7% за второто полугодие до 15,6 млн. глави, докато при козевъдството – понижение от 9% до 2,4 млн. глави. Очакванията са през последното тримесечие от годината да има намаление от 1% в свиневъдството спрямо четвъртото тримесечие на 2023 г. и нивото му да достигне 57,7 млн. глави.

Прогнозите сочат, че лидер в говедовъдството в ЕС ще бъде Франция, като за второто полугодие на 2024 г. тя ще е отговорна за отглеждането на 2,7 млн. глави, следвана от Германия (2 млн.), Испания (1,3 млн.) и Ирландия (1 млн.). Най-малко говеда ще бъдат отгледани в Малта (близо 2 хил.), Кипър (10 хил.), Люксембург (32 хил.) и Хърватия (41 хил.).

Източник: Евростат Източник: Евростат

Водещи животновъди в свиневъдството и козевъдството

Очаква се свиневъдството в Испания да достигне 13,6 млн. глави в последното тримесечие на 2024 г. и така страната да бъде най-големият производител на свинско в ЕС, следвана от Германия (8,8 млн.) и Дания (7,3 млн.). Най-малко свине ще се отгледат в Люксембург (12 хил.), Малта (14 хил.) и Словения (74 хил.).

Сред държавите в ЕС, които предоставят данни за овцевъдството, Испания се очаква да бъде лидер във второто полугодие на 2024 г. с над 4,5 млн. глави, следвана от Румъния (2,6 млн.) и Гърция (2,1 млн.).

По отношение на козевъдството Гърция се очертава като най-голям животновъд с прогноза за 1 млн. глави във втората половина на 2024 г. Очаква се Испания да е втора с 0,5 млн., следвана от Румъния – 0,4 млн.

Източник: Евростат Източник: Евростат

Животновъдството в България по данни от 2023 г. 

Прогнозите са през второто полугодие на 2024 г. в България да бъдат отгледани 112 хил. говеда, но липсва разбивка по държави за другите видове селскостопански животни. По данни на МЗХ, използвани и в статистиките на Евростат, в България през 2023 г. са се отглеждали 1,085 млн. овце, 726,9 хил. свине и 174,6 хил. кози. Междувременно през януари Министерството анонсира проверки на стопанствата за отглеждане на говеда и биволи, за да направи инвентаризация и да обнови данните за реалния брой животни.

https://www.investor.bg