От офиса на Европейската прокуратура в София са предложили на Софийския районен съд административно наказание за земеделски производител, заподозрян в измама със земеделски субсидии и подправяне на документи, съобщиха от пресофиса на Европейската прокуратура

Заподозреният е собственик на овцеферма в община Вършец (област Монтана) и успешно е кандидатствал за средства за модернизиране на стопанството си в размер на 134 770 лв. (около 69 000 евро), 85% от които са финансирани от Европейския фонд за земеделие за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и 15% от националния бюджет.

За да получи тези средства, заподозреният е трябвало да представи редица документи, включително такъв, който да докаже, че няма съществуващи данъчни задължения.

Проверката на Държавен фонд „Земеделие“ показа, че фермерът действително е имал данъчни задължения и е представил фалшив документ при кандидатстването си за средствата. Поради това исканите средства не бяха отпуснати и щетите бяха предотвратени.

Ако бъде признат за виновен, заподозреният може да получи глоба до 5000 лв. (около 2500 евро).
Европейската прокуратура е независимата прокуратура на Европейския съюз. Той отговаря за разследването, наказателното преследване и осъждането на престъпления срещу финансовите интереси на ЕС.

https://agri.bg