Земеделски производители от цялата страна излизат на протест на 02.09.2021г. от 11:00ч при с. Шереметя, община Велико Търново. Това решиха на официална среща на 30.08.2021г. във Велико Търново представители на 30 браншови и развъдни организации в селското стопанство. Представителите заявиха, че ще се лее мляко, ще се гори вълна, ще се изхвърлят плодове и зеленчуци – продукция, която те с неимоверни сили са добили при тежките икономически и пазарни условия.

„Миналата седмица се обърнахме с Искане към народните представители при актуализацията на Бюджет 2021 да бъдат предвидени 70 млн. лв. под формата на Ковид помощ за родните земеделци”, заявиха представителина бранша.

„Става въпрос за оцеляване на стопанствата ни, а разходите се увеличават с всеки изминал ден. Скачат цените на фуражите, горивата са повишени с над 30% спрямо същия период на миналата година, а изкупните цени на продукцията ни е „замръзнала”.” , казаха още на срещата.

Независимо от Ковид обстановката, работата на българските производители не спира, а напротив – те целогодишно се грижат за насажденията и животните си, поддържат и се опитват да съхранят производството си, като за голяма част от тях е поминък и начин на оцеляване.

Ето и част от писмото на представителите на производителите:

„Става въпрос за оцеляване на стопанствата ни, а разходите се увеличават с всеки изминал ден – скочиха цените на фуражите, горивата са повишени с над 30% спрямо същия период на миналата година, изкупните цени на продукцията ни е „замръзнала”, повишиха се разходите за закупуване на предпазни средства и препарати за дезинфекция, с неистови сили поддържаме средства за заплати и осигуровки на работният персонал, продължаваме да плащаме данъчните си задължения и др. Изправени сме пред безпрецедентна криза, която продължава вече доста дълго време и полагаме огромни усилия секторът да продължава да работи.

Имайте предвид,че земеделските производители Не са допустими по мерките 60/40, 80/20 и т.н.

           Още от началото на кризата с коронавируса, Европейската комисия прие временни мерки за държавна помощ в подкрепа на селскосторанския и хранително-вкусовия сектор. Тази специфична за селскостопанския сектор подкрепа може да бъде отпусната без предварително одобрение от Европейската комисия и се изразява в следното:

Да бъдат осигурени финансови средства за държавно подпомагане в сектор „Земеделие“, насочено към разрешаване на специфични проблеми на земеделските стопани чрез прилагане както на мерки с компенсаторен и превантивен характер, така и на мерки за насърчаване конкурентоспособността на отрасъла и стабилизиране доходите на фермерите в условията на задълбочаващата се пандемия и все по-реалните рискове от нова вълна на пандемията през есента, по подобие на 2020г,като предоставянетое в съответствие с действащата „Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“.

 Организации, подкрепящи искането: 

 1. НАЦИОНАЛНА ОВЦЕВЪДНА И КОЗЕВЪДНА АСОЦИАЦИЯ
 2. ДОБРУДЖАНСКИ ОВОЩАРСКИ СЪЮЗ
 3. ОБЕДИНЕНИ БЪЛГАРСКИ ЖИВОТНОВЪДИ
 4. НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ГРАДИНАРИТЕ В БЪЛГАРИЯ
 5. НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА МАЛИНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ
 6. БРАНШОВА КАМАРА НА МЕСОДАЙНОТО ЖИВОТНОВЪДСТВО
 7. СЪЮЗ НА ДУНАВСКИТЕ ОВОЩАРИ
 8. СДРУЖЕНИЕ ЗА БИОЛОГИЧНО ПЧЕЛАРСТВО
 9. БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ БИОПРОДУКТИ
 10. НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВЪЖДАНЕ НА МЛЕЧНИ ОВЦЕ В БЪЛГАРИЯ
 11. АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВЪЖДАНЕ НА МЛЕЧНИ ПОРОДИ КОЗИ
 12. НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА МАЛКИТЕ СЕМЕЙНИ ФЕРМИ И ПРЕРАБОТВАТЕЛИ
 13. НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА МЛЕКО И МЕСОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ
 14. НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ЖИВОТНОВЪДИТЕ
 15. НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА МЛАДИТЕ ФЕРМЕРИ В БЪЛГАРИЯ
 16. НАЦИОНАЛАН АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ПРЕРАБОТВАТЕЛИТЕ НА ЧЕРУПКОВИ ПЛОДОВЕ
 17. НАЦИОНАЛНА БРАНШОВА ОРГАНИЗАЦИЯ – БЪЛГАРСКИ ПЧЕЛАРСКИ СЪЮЗ
 18. АСОЦИАЦИЯ НА БИВОЛОВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ
 19. АСОЦИАЦИЯ БЪЛГАРСКИ ПИПЕР
 20. АСОЦИАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ
 21. АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ БИВОЛОВЪДИ
 22. НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ГОВЕДОВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ
 23. БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МАЛИНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ЯГОДОПЛОДНИТЕ
 24. СЪЮЗ НА ОВОЩАРИТЕ В БЪЛГАРИЯ
 25. ПРОФЕСИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯНА РОЗОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
 26. АСОЦИАЦИЯНА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ОРАНЖЕРИЙНА ПРОДУКЦИЯ
 27. НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВЪЖДАНЕ НА МОНБЕЛИАРД И СИМЕНТАЛ В БЪЛГАРИЯ
 28. АСОЦИАЦИЯ НА РАЗВЪДЧИЦИТЕ НА ЧЕРНОШАРЕНАТА ПОРОДА В БЪЛГАРИЯ
 29. АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВЪЖДАНЕ НА КАФЯВАТА ПОРОДА ГОВЕДА
 30. РАЗВЪДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА МЕСТНИ ПОРОДИ ОВЦЕ