Административни проверки ще докажат дали те са изпълнили критериите за „активен земеделски стопанин”, финалните плащания са до края на Кампания 2023

Накъдето и да погледнеш след последните плащания по обвързана подкрепа, все се вижда някой реален фермер, който обаче излиза, че не е „активен фермер”. Независимо по каква тема отразяваме земеделските настроения, там някъде постоянно се набива този проблем, а това е практически сигнал, че го има.

Пред Агри.БГ фермери, които са регистрирани като земеделски стопани по Наредба 3 през 2023 г. и са подали заявления през 2023 г., споделиха, че не са получили субсидии.

„Те не са имали дейност през 2022 г. А от ДФЗ им поискаха данъчна декларация и отчет в НСИ за 2022 година. Как да имаш отчет за 2022 г., когато работиш от 2023 г.? После от ДФЗ казаха, че чакат инструкции от министерството за тези случаи. Но тъй като са малко, няма гласност и не е ясно ще получат ли плащане за 2023 г.” пише читател.

Междувременно в отговор на депутатски въпрос земеделският министър Кирил Вътев отговори:

„Ако съответният земеделски стопанин не е подал заявление за подпомагане с директни плащания през предходната година, общият размер на директните плащания се определя като се умножи броят на допустимите хектари или животни в годината на подаване на заявлението по единичната сума на подкрепа на хектар или на животно през предходната година (или по средното за страната плащане на хектар или животно през предходната година е преди периода на прилагане на Стратегическия план 2023 – 2027).”

Държавен фонд „Земеделие извърши вече плащане на първи транш по интервенцията за Основно подпомагане доходите за устойчивост на земеделските стопани, за които са приключили административните проверки и проверки на място.

„Изчисленията са направени на база проверки по предварителни данни за слой „Физически блокове” и слой „ПЗП – косене”, както и на база предварителни данни на разпоредбите на чл. 54 от Закона за подпомагане на земеделските производители за изпълняване на изискванията за „активен земеделски стопанин”.

Както и в предходни кампании, финалните плащания ще бъдат извършени след одобряване на окончателните данни за слой „Физически блокове” и слой „ПЗП – косене” и след приключване на всички останали проверки на място, плюс административни такива, в частност критериите за „активен земеделски стопанин”, се уточнява още в отговора от агроминистерството.

Съгласно европейските правила за финансиране на ОСП плащанията по интервенциите по директни плащания трябва да се извършат най-късно до 30 юни 2024 г.

https://agri.bg/novini