Вижте Указанията за прилагане на държавната помощ, публикувани на страницата на ДФЗ

В деня на отварянето на първия за тази година прием по Украинската помощ, нека си припомним Указанията за прилагане на държавната помощ, публикувани на страницата на ДФЗ на 28 февруари.

Важни дати:

•    От 20 март: начало на подаване на заявления;
•    До 9 април: край на приема на заявления;
•    до 11 април: срок за отстраняване на открити непълноти или несъответствия;
•    до 22 април: срок за изплащане на помощта.

Допустими кандидати:

Животновъди, отглеждащи едри и дребни преживни животни, пчелни семейства, производители на плодове и зеленчуци, маслодайна роза, винени лозя, тютюн, пшеница, царевица, ечемик, слънчоглед и рапица.

Размер на помощта за едно животно ЕПЖ, ДПЖ: 

•    млечни крави, включени в развъдни програми – 230 лв.
•    млечни крави – 160 лв.
•    говеда в планински райони – 160 лв.
•    месодайни крави – 150 лв.
•    месодайни крави, включени в развъдни програми – 200 лв.
•    крави от застрашени от изчезване породи – 200 лв.
•    биволи – 230 лв.;
•    овце и кози, включени в развъдни програми – 35 лв.
•    овце и кози в планински райони – 27 лв.
•    овце майки и/или кози майки, за животните по Преходна национална помощ за овцемайки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ 3) – 27 лв.
•    овце и кози от застрашени от изчезване породи – 27 лв.

Размер на помощта за едно пчелно семейство: 

•    пчелно семейство – 10 лв

Размер на помощта за плодове и зеленчуци, винени лозя, маслодайна роза и тютюн: 

•    ябълки, круши, кайсии/зарзали, праскови/нектарини, череши/вишни, ягоди, малини, сливи и десертно грозде (в т.ч. и площите по Интервенциите за обвързано с производството подпомагане на доходите за плодове и зеленчуци в планински райони) – 1 260 лв./ха;
•    домати полски, краставици полски, корнишони, патладжан (в т.ч. и площите по Интервенциите за обвързано с производството подпомагане на доходите за плодове и зеленчуци в планински райони) – 1 370 лв./ха;
•    пипер полски (в т.ч. и площите по Интервенциите за обвързано с производството подпомагане на доходите за плодове и зеленчуци в планински райони) – 1 700 лв./ха;
•    картофи – 1 320 лв./ха;
•    лук, чесън (в т.ч. и площите по Интервенциите за обвързано с производството подпомагане на доходите за плодове и зеленчуци в планински райони) – 1 320 лв./ха;
•    моркови, зеле, дини и пъпеши (в т.ч. и площите в по Интервенциите за обвързано с производството подпомагане на доходите за плодове и зеленчуци в планински райони) – 1 200 лв./ха;
•    домати оранжерийни, пипер оранжериен, краставици оранжерийни, ягоди оранжерийни, малини оранжерийни, отглеждани в отопляеми оранжерии – 30 000 лв./ха
•    домати оранжерийни, пипер оранжериен, краставици оранжерийни, ягоди оранжерийни, малини оранжерийни, отглеждани в неотопляеми оранжерии – 3 000 лв./ха
•    винено грозде – 400 лв./ха;
•    маслодайна роза – 880 лв./ха;
•    тютюн – 550 лв./ха.

Размер на помощта за пшеница, царевица, ечемик, слънчоглед и рапица:

•    земеделски стопанства, които са заявили площи до 300 ха включително – 100 лв./ха;
•    земеделски стопанства, които са заявили площи над 300 ха до 600 ха включително – по 100 лв./ха за първите 300 ха включително и по 50 лв./ха за над 300 ха;
•    земеделски стопанства, които са заявили площи над 600 ха – до 1 000 ха включително – подпомагането е по 100 лв./ха за първите 300 ха включително, по 50 лв./ха за площите над 300 ха до 600 ха включително и по 25 лв./ха за площите над 600 ха до 1 000 ха включително.

Още полезна информация може да откриете на следните адреси:

•    Справка – декларация за загуби в сектор „Зърнопроизводство“
•    Пълномощно за физически лица
•    Пълномощно за юридически лица
•    Заявление
•    Пълните указания

https://agri.bg