Вижте проект на новостите по отношение на обвързаната подкрепа за животновъди, предложени в промените на Стратегическия план

Само с договор с първи изкупвач или с регистрация по Наредба 26, ако сами  преработват продукцията, или с регистрация като преработвателно предприятие, ако са със затворен цикъл на производство се предвижда животновъдите да доказват реализираната продукция за млечни крави и биволи по обвързаното подпомагане през 2024 г., ако ЕК приеме предложението за промени в Стратегическия план.

Това съобщи Аделина Стоянова, директор Дирекция “Директни плащания” в Министерство на земеделието и храните (МЗХ). Тя уточни, че тези документи трябва да са валидни от 1 октомври на предишната година до 30 септември на текущата година.

“Това е първата точка към опростяване на прилагането на интервенциите по Стратегическия план. В рамките на 2024 г., ако ЕК приеме нашето предложение, ние няма да търсим от фермерите фактури за реализация на количества, нито ще ги обвързваме с конкретни количества, които следва да са реализирали.”, допълни Стоянова.

Причините за подобно решение са свързани с всички катаклизми, през които минават животновъдите – колебанията в цените на млякото, трудностите с реализацията на пазара, войната в Украйна, както и други икономически показатели.

Животновъдите, които отглеждат месодайни крави, ще доказват реализацията на продукцията си по обвързаната подкрепа чрез ветеринарномедицински свидетелства за движение на животни, които могат да бъдат предназначени за клане, за износ, продажба в други стопанства, като тази реализация трябва да е в периода на стопанската година.

“Стопаните, които отглеждат овце от породи за мляко, е необходимо да представят следните документи – договор с първия изкупвач, удостоверение по Наредба 26 или ако са със затворен цикъл на производство, удостоверение от тяхното предприятие.”, съобщи още Аделина Стоянова. 

За породите месодайни овце реализацията ще се проверява автоматично през системата чрез ветеринарномедицинските свидетелства за движение на животни.

“И при месодайните животни нямаме количествен измерител за брой животни, които да бъдат предадени за кланица или за отглеждане в други стопанства”, уточни Стоянова.

Предложенията все още се обсъждат със службите на Европейската комисия и при приемането им ще бъдат приложени още в настоящата кампания, стана ясно от експерта от МЗХ.

https://agri.bg