В бъдещата ОСП трябва да има заделени целеви бюджети, които да бъдат не само за администриране, а за инвестиционни разходи за подобни кооперативи

 

Г-н Караколев, колко са групите на производителите, които са част от НОКА?

Седем групи на производители са членове на НОКА. Пет от тях са в сектор мляко, две – в сектор месо. Създадени са в края на 2017 г. – началото на 2018 г. В тях членуват около 400 фермера от цялата страна. Т.е., ние сме надхвърлили доста прага на изискуемия минимум на брой членове. При нас са в пъти повече. Т.е., идеята е да не правим много на брой организации на производители или групи, а да правим много на брой членове в малко групи.

 

– Какви са ползите от това за всеки отделен фермер?

За всеки един фермер ползите са много, т.е. в годините имат краткосрочни, средносрочни, дългосрочни ползи, това са маркетингови сдружения, които в определен етап започват да реализират продукцията на фермерите. На този етап това, което правят групите и организациите, е да предлагат безплатни административни услуги на своите членове благодарение на спечелени проекти по мярка 9. Също така и обмяна на опит в чужбина на членовете на групите и вече имаме няколко подписани проекта по мярка 4.2 за малки мандри, които също са на групите.

 

– Това ли е най-успешният модел за достъп до пазара?

Това е достъпен модел за повечето фермери. Т.е., има единици индивидуални фермери и ферми, които са затворили цикъла, появяват се пазара, но те са единици. В Западна Европа най-старите сдружения са кооперативите и те може би са най-богатите.

 

– И те обединяват малки и големи, няма разделение.

Не, няма разделение. Малки, средни, големи. Всички, които искат по един или друг начин да се възползват от услугите, предлагани от организацията, членуват вътре. В България е по същия начин. Т.е., имаме ферми членове с 50 животни – овце и кози, има и такива, които стигат до две хиляди.

 

– Как тези групи на производители да бъдат подпомагани с европейски средства?

Има една основна мярка 9, която е целенасочена, която е за развиване на административния капацитет на групите и организациите на производителите. Мисля, че само един прием се очертава в рамките на този програмен период и той изтече, така че, за новия програмен период изчакваме да видим какви ще са новите условия, съответно приоритети, за да се знае нали евентуално по какъв начин и как ще развиваме тези групи.

 

– Към какво трябва да се съсредоточи Европа в бъдещия период на подпомагане?

Трябва да има заделени целеви бюджети, които да бъдат не само за администриране, а за инвестиционни разходи за подобни кооперативи, организации и те трябва да бъдат значителни средства, защото моделът група и организация на производителите е най-добрата алтернатива за нашите фермери, за да имат достъп до пазара и съответно до ноу хау, до технологии.

 

Източник: AGRO.BG