След няколко успешно реализирани инициативи на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА), включително тези във връзка с програмите за доилна техника и масираните регистрации на животновъдни обекти в унисон с настоящите изискванията по член 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД), имащи положителен ефект в развитието на родните овцевъдни стопанства, НОКА стартира поредната точка от програмата си.

Днес, 28.10.2020г., от 14:30 часа, Комисията по земеделието и храните ще заседава в Народното събрание, за да изслуша представители на НОКА относно частта от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), която адресира процедурите за отдаване под наем или аренда на пасища, мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд на собственици или ползватели на животновъдни обекти с регистрирани пасищни селскостопански животни.