Срещите ще дадат ясна картина за ситуацията и ще помогнат за законодателна промяна в подкрепа на дейността на овцевъди и козевъди, които не отговарят на изискванията.

В периода 16 до 18 юли 2020г., НАЦИОНАЛНА ОВЦЕВЪДНА И КОЗЕВЪДНА АСОЦИАЦИЯ (НОКА) ще проведе работни срещи с овцевъди и козевъди в шест областни града, както следва: 16 юли – Стара Загора и Пловдив, 17 юли – Шумен и Разград, 18 юли – Добрич и Варна.

По време на срещите, производителите ще имат възможността да споделят вижданията си относно настоящия формат на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, регламениращ дейността им. Ще бъдат разгледани и обсъдени проблемите, които произтичат или биха произтекли от актуалния текст на Закона.

Търсеният ефект е НОКА да организира целево последващото прокарване на идеи за конкретни промени в изискванията, а потенциалните промени да адресират по адекватен начин разрешаването на казусите, стоящи пред най-уязвимите производители.

НОКА призовава за присъствието на всички производители, които срещат затруднение с покриването на нормите по чл. 137, тъй като адресирането и елиминирането на въпросните проблеми произхожда от тяхното конкретно идентифициране, а последното няма как да се случи без да бъде осъществен открит диалог с крайния потърпевш, а именно – българският производител.

Всички срещи ще бъдат съобразени с предприетите противоепидемиологични мерки във връзка с COVID-19 и ще се проведат както следва:

16.07.2020

Гр. Стара Загора, бул. „Патриарх Евтимий“ №23, хотел City, зала „Загора”, 11:00ч -13:00ч;

Гр. Пловдив, бул. „Освобождение“ №3, хотел SPS, зала „Пловдив”, 15:00ч – 17:00ч;

 

17.07.2020

Гр. Шумен, ул. „Оборище“ №1, хотел Шумен, зала „Тича”, 11:00ч – 13:00ч;

Гр. Разград, ул. Стадиона №2, хотел Мимоза, зала „Ресторант”, 15:00ч – 17:00ч;

 

18.07.2020

Гр. Добрич, ул. „Независимост“ №2, хотел Добруджа, голяма конферентна зала, 11:00ч – 13:00ч;

Гр. Варна, кв. Чайка 190, хотел Адмирал (бивш Best Western Park Hotel), Конгресна зала, 15:00ч – 17:00ч.

 

ЗА СНЦ „НАЦИОНАЛНА ОВЦЕВЪДНА И КОЗЕВЪДНА АСОЦИАЦИЯ“

СНЦ „НАЦИОНАЛНА ОВЦЕВЪДНА И КОЗЕВЪДНА АСОЦИАЦИЯ“ (НОКА) се самоопределя като Сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Основните цели на НОКА са да съдейства за създаването на професионално единство, колегиална солидарност и сътрудничество, взаимопомощ и обмен на информация между членовете на сдружението, повишаване на конкурентоспособността на овцевъдните ферми в България, защита и контрол на произхода , качеството и автентичността на произвежданите и търгуваните в страната продукти, добити от овце и кози.

 

ЗА КОНТАКТИ:

Адрес – централен офис: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ №25А
Уебсайт: www.noka.bg
Електронна поща: info@noka.bg
Телефон: 0889 733 266