Срещите ще дадат ясна картина за ситуацията и ще помогнат за законодателна промяна в подкрепа на дейността на овцевъди и козевъди, които не отговарят на изискванията.

В периода 20 до 24 юли 2020г., НАЦИОНАЛНА ОВЦЕВЪДНА И КОЗЕВЪДНА АСОЦИАЦИЯ (НОКА) ще проведе работни срещи с овцевъди и козевъди в шест областни града, както следва: 20 юли – Смолян, 21 юли – Велико Търново, 22 юли – Плевен, Враца, Сливен и Ямбол, 23 юли – Благоевград и Хасково, 24 юли – Бургас, Русе и Силистра.

По време на срещите, производителите ще имат възможността да споделят вижданията си относно настоящия формат на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, който регламентира тяхната дейност. Ще бъдат разгледани и обсъдени проблемите, които произтичат или биха произтекли от актуалния текст на Закона.

Търсеният ефект е НОКА да организира целево последващото прокарване на идеи за конкретни промени в изискванията. Целта е потенциалните промени да адресират по адекватен начин разрешаването на казусите, които стоят пред най-уязвимите фермери.

НОКА призовава за присъствието на всички производители, които срещат затруднение с покриването на нормите по чл. 137, тъй като адресирането и елиминирането на въпросните проблеми произхожда от тяхното конкретно идентифициране, а последното няма как да се случи без да бъде осъществен открит диалог с крайния потърпевш, а именно – българския производител.

Всички срещи ще бъдат съобразени с предприетите противоепидемиологични мерки във връзка с COVID-19 и ще се проведат както следва:

20.07.2020

Гр. Смолян, бул. „България“ № 14, ж.к. „Невяста”, Областна администрация Смолян, 11:00ч -13:00ч;

 

21.07.2020

Гр. Велико Търново, бул. „Н.Габровски” № 71, Държавен Фонд Земеделие, 11:00ч – 13:00ч;

 

22.07.2020

Гр. Плевен, ул. „Стоян Заимов“ № 2А, хотел Сити, зала „Конферентна”, 11:00ч – 13:00ч;

Гр. Сливен, бул. „Софийско шосе” № 1, хотел Св. Никола, зала „Конферентна”, 11:00ч – 13:00ч;

Гр. Враца, „Згориградско шосе”, хотел Чайка, зала „Конферентна”, 15:00ч – 17:00ч;

Гр. Ямбол, Градски Парк (Бивш Морски Клуб), Парк Хотел Ямбол, зала „Конферентна”, 15:00ч – 17:00ч;

 

23.07.2020

Гр. Благоевград, ул. „Кукуш“ № 7, хотел Алфа, зала „Конферентна”, 11:00ч – 13:00ч;

Гр. Хасково, бул. „България“ № 39, ж.к. „Любен Каравелов” хотел Родопи, Малка конферентна зала на етаж 5, 11:00ч – 13:00ч;

 

24.07.2020

Гр. Бургас, ул. „Алеко Богориди” № 42, хотел Плаза, зала „Конферентна”, 11:00ч – 13:00ч;

Гр. Русе, ул. „Александровска” № 48, хотел Вега, Голяма конферентна зала, 11:00ч – 13:00ч;

Гр. Силистра, ул. „Капитан Мамарчев” № 10, хотел Дръстър, зала „Искър”, 15:00ч – 17:00ч.

 

ЗА СНЦ „НАЦИОНАЛНА ОВЦЕВЪДНА И КОЗЕВЪДНА АСОЦИАЦИЯ“

СНЦ „НАЦИОНАЛНА ОВЦЕВЪДНА И КОЗЕВЪДНА АСОЦИАЦИЯ“ (НОКА) се самоопределя като Сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Основните цели на НОКА са да съдейства за създаването на професионално единство, колегиална солидарност и сътрудничество, взаимопомощ и обмен на информация между членовете на сдружението, повишаване на конкурентоспособността на овцевъдните ферми в България, защита и контрол на произхода , качеството и автентичността на произвежданите и търгуваните в страната продукти, добити от овце и кози.

 

ЗА КОНТАКТИ:

Адрес – централен офис: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ №25А
Уебсайт: www.noka.bg
Електронна поща: info@noka.bg
Телефон: 0889 733 266