Симеон Караколев, съпредседател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА), съобщи, че сумите, които Държавен фонд „Земеделие” разпределя от остатъчния ресурс през декември вече са преведени по сметките на овцевъдните и козевъдните организации. Те са в размер на над 22 милиона лева. Това е обвързаната подкрепа за овце-майки и кози-майки под селекционен контрол за 2017 година.

Овцевъди и козевъди получават по 80 лева на животно, за първите 300 допустими за подпомагане овце и кози,  по 64 лева на животно – за над 300 животни.

Ставката по схемата за обвързано подпомагане обаче не е окончателна. Остават за доплащане около 2 млн. лева, които ще се преведат вероятно в началото на година.

Създаване на мини мандри, кланици и мобилни магазинчета, промяна на Наредба 26 за търговия с продукти от овче и козе мляко от стопанствата у нас и в Европа, както и сдружаване на повече фермери – това са част от перспективите пред бранша, стана ясно по време на годишната среща на НОКА, която се проведе преди няколко дни. Събитието бе подкрепено от експерти от земеделското министерство, учени и представители на животновъдни институти и фермери.