Отваряне на мерки по Програмата за развитие на селските райони все още се обсъжда

Ще се справи ли ДФЗ бързо да обработи и разплати заявленията по предстоящия прием за Украинската помощ, кога ще стартират първите приеми по ПРСР и има ли опасност подходът „Лидер” да започне с фал старт, разговаряме с Таня Георгиева – зам.-министър на земеделието, по време на форума AGRI SUMMIT 2024 „Семената на успеха”, организиран от Forbes България и Агри.БГ.

Предстоящият прием за Украинската помощ
По отношение на бюджета, който да удовлетвори предстоящия прием по така наречената Украинска мярка, която се прилага по Регламента за временни държавни помощи, свързани с осигуряване на ликвидност на фермерите поради войната в Украйна, министърът многократно поясни заедно с премиера, че средствата са осигурени с вътрешно преразпределение и преструктуриране на бюджета на Министерството и бюджета на Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ).

Това ще е пореден прием по този инструмент за финансиране, така че и това ще се случи бързо. След това трябва да се реализира и прием. Обикновено продължителността на приема се съблюдава съобразно исканията на фермерите – дали да е седмица, 10 дена, 20 дена. Така че това ще бъде отчетено при структурирането на приема. Фонд „Земеделие” ще се наложи, за съжаление, в кампания по разплащане, така да реорганизира екипите си, за да може приоритетно да обработи подадените заявления. Изпълнителният директор на ДФЗ заяви, че очаква близо 40 000 заявления за подпомагане при предстоящ прием за Украинската помощ.

Предстоят ли приеми по Програмата за развитие на селските райони? 
Планираме и обсъждаме с моя екип и колегите от ДФЗ потенциални такива бъдещи възможности. Но всичко това е в контекста на разрешаване на предизвикателството по отношение на преговорите с Европейската комисия за форсмажора, който убеждаваме за средствата, които се равняват и на декамитмънта (или автоматично освобождаване на средства поради неусвояване за референтния период). Тогава ще знаем всъщност колко ни е бюджетът и с какви средства разполагаме, тъй като всеки прием трябва да бъде обезпечен със съответното финансиране. Но когато сме готови, ще анонсираме какви са намеренията.
Има ли опасност от провал на подхода „Лидер” в новия програмен период?

Забавя се стартирането на приемането и одобрението на нови стратегии за новия програмен период 2023-27 година, тъй като част от управляващите органи с изключение на Управляващия орган на Стратегическия план настояват да се прилага еднофондово, тъй като в програмните документи на всичките управляващи органи е заложен мултифондов подход, като водещ е Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони, който е управляван от Министерството на земеделието и храните.

До средата на февруари трябва да се обяви проект на постановление на Министерски съвет за начина, по който ще се прилага подходът в новия програмен период. Всички заинтересовани страни ще се запознаят с новата постановка по прилагането с еднофондов ВОМР, но със заделяне на допълващо финансиране от другите управляващи органи.
Въпроси като този и още няколко са притеснителни за нас. Но ги комуникираме с службите на Европейската комисия какъв би бил резултатът от преминаване от мултифондово към еднофондово прилагане на ВОМР и как би следвало да го комуникираме с местните инициативни групи.

https://agri.bg/novini