Със заповед на министър Десислава Танева са определени ставките за обвързана подкрепа за животните в планинските райони за 2020 г.

Размерът на ставката за едно допустимо за подпомагане животно по Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки в планински райони (10– 49 животни) за 2020 г. е 70,17 лева.

Ръстът спрямо миналогодишната ставка от 58,48 лева е 11,69 лева, което се равнява на приблизително 20%.

Началото на плащанията по схемите за обвързано подпомагане за тази година ще бъде поставено на 4 декември 2020 г., петък.