Първо спечелено дело срещу животновъди в Благоевградско с виртуални животни

Двама животновъди – главни герои в разследване на Агри.БГ, съдиха Атанас Атанасов за нанасяне на обида и клевета

Председателят на Националната асоциация за развъждане на породите Монбелиард и Симентал (НАРМС) Атанас Атанасов е признат за невиновен по повод коментар и използване на унизителни думи за честта и достойнството на Любослав Коюнджийски и Юлия Коюнджийска, наричащ ги „мошеници“, „брутални са“ и „измамници и половина“. Това реши Окръжният съд – Благоевград, първи въззивен наказателен състав, в публично заседание на 16 февруари 2024 г.

Коментарът на Атанас Атанасов е във връзка с разследване на Агри.БГ по повод лабиринт от схеми за стотици хиляди левове в животновъдството.

Подсъдимият Атанас Атанасов е признат за невиновен в това, че по същото време и начин да е приписал на тъжителите Любослав  Коюнджийски и Юлия Коюнджийска престъпление с думите „Сменяха се номера, колеха се животни“, „Измамници и половина“ и „Откъдето имаше, оттам крадоха и 5 години всички си затварят очите, а те продължават да крадат“.

С присъдата са отхвърлени като неоснователни и заявените гражданскоправни претенции – за обезщетяване на причинени от деянието „обида“ неимуществени вреди в размер на по 5000 лева за всеки от тъжителите, ведно със законната лихва, в размер на по 5000 лева за всеки един от тъжителите за обезщетяване на причинените от престъплението „клевета“ неимуществени вреди, ведно със законната лихва от датата на увреждането.

В представената по делото статия “Лабиринт от схеми за стотици хиляди левове в животновъдството” се проследява журналистическо разследване на Агри.БГ по повод реализирани на 19 април 2022 г. проверки на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) в животновъдни ферми на семейство Коюнджийски в община Кочериново, като в статията се споменават обстоятелства за разминаване между документално посочената наличност на овце в обекта на проверяваните лица и действително откритите там животни, както и за наличие на кози и ярета, за които липсват ветеринарномедицински свидетелства.

В решението на съда се казва още, че е отразено възражение по повод проверката от страна на Юлия Коюнджийска, мнението на един от лекарите, присъствали на място, публикуван е и доклад на ИАСРЖ, писмо на подсъдимия, в качеството му на председател на Националната асоциация за развъждане на породите Монбелиард и Симентал, отбелязващ мотиви за отказа на асоциацията да продължи да контролира обектите в град Кочериново на ЕТ “Любослав Коюнджийски – Вени”, както и на извършена инспекция от нарочна комисия по повод подаден сигнал от Атанас Атанасов до ИАСРЖ с отбелязани резултати от същата, като в тази връзка е и проведено интервюто с подсъдимия, цитирано в тъжбата, част от което е и предмет на настоящото производство.

По делото са приобщени и писмени доказателства.

В заключение съдът се произнася, че наказателноправна репресия при упражняване свободата на словото на подсъдимия не е необходима, тъй като в интервюто последният, обсъждайки обществения проблем, предмет на журналистическото разследване, не е преминал допустимите граници при начина на разпространение на информация. По тези съображения поведението му не съставлява и гражданскоправен деликт, за който да се дължи обезвреда.

Съдът потвърждава изцяло Присъда № 51 от 28.06.2023 г. по наказателно дело от частен характер № 1578 от 2022 г. по описа на Районен съд – Благоевград. А решението е окончателно.

https://agri.bg/novini/koyundziiska

By |февруари 24th, 2024|Новини|