Симеон Караколев: Подготвят приема по украинската помощ през новата седмица

Изплащането на държавната помощ ще бъде извършено до 22 април 2024 г.

Може би в рамките на следващата седмица се подготвя приемът по средствата за целия земеделски сектор. Това плащане е от крещяща нужда за всички земеделци, коментира за Агри.БГ Симеон Караколев, съпредседател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА) и част от Българската аграрна камара (БАК).

В понеделник БАК и властта постигнаха споразумение по критични въпроси за сектора. Един от тях е свързан с подкрепа на земеделските производители.

Споразумението урежда финансовите параметри на помощта, чийто прием се очаква през новата седмица (19-23 февруари).

Сектор зърнопроизводство ще бъде подпомогнат при следната модулирана ставка:

•    от 1-3000 дка – 20 лв/дка (10 лв. до 31 март и 10 лв. до 30 септември);
•    от 3000 дка до 6000 дка – 10 лв/дка ( 5 лв. до 31 март и 5 лв. до 30 септември);
•    от 6000 дка до 10000 дка – 5 лв/дка ( 2,5 лв. до 31 март и 2,5 лв. до 30 септември);
•    стопанства над 10000 дка ще получат за първите си 10000 дка ставки.

Малките производители ще получат средствата, без да е необходима от тяхна страна справка с отчетност на загуби през стопанската 2022-2023 г.

Земеделски стопани с над 3000 дка ще трябва да предоставят справка, генерирана в СЕУ, с отразени данни за стопанската година по култури.

Важно уточнение е, че вторият транш до 30 септември ще се случи само при удължаване на регламента за помощта за Украйна, който към момента действа до 30 юни.

Останалите сектори – плодове, зеленчуци, винени лозя, трапезни картофи, маслодайна роза, тютюн, животновъдство и пчеларство – ще бъдат подпомогнати, с цел осигуряване на ликвидност. Предвиден е бюджет, който гарантира изплащането на определените по размер ставки в Указанията за прилагане на държавната помощ „Помощ за подкрепа на ликвидността на земеделските стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“.

Помощта ще бъде предоставена, включително и на земеделските стопани от тези сектори със 100% пропаднали площи за 2023 г., установени с констативен протокол.

Изплащането на държавната помощ ще бъде извършено до 22 април 2024 г. Тук условността обаче е, че срокът ще бъде спазен след получаване на положително решение от ЕК, за което Министерството на земеделието и храните ще трябва да предприеме необходимите действия.

„Всичко мина с доста напрежение и трудности. Ние не слагаме точка, а запетайка, тъй като сме си оставили доста време за работа в идните месеци“, заключи Симеон Караколев. 

https://agri.bg

By |февруари 13th, 2024|Новини|