Периодът за задържане за Кампания 2020 е до 3 септември по схемите СМКЮ, ЕЖСК-месо и ДПЖСК, а по схемите за ПНДЖ 3 – до 23 септември

Животни, заявени по схемите за подпомагане, трябва да останат в стопанството на земеделския стопанин и не бива да се използват за реализация, тъй като в противен случай ще бъдат наддекларирани. Сроковете на задържане на животните за Кампания 2020 задължително трябва да бъдат спазени, за да се отпусне обвързаната подкрепа.

На 03.09.2020, включително, изтича периодът за задържане за Кампания 2020 по схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници (СМКЮ), по схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол (ЕЖСК-месо) и по схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки под селекционен контрол (ДПЖСК).

Срокът за задържане по схемите за преходна национална помощ за овце-майки или кози-майки (ПНДЖ 3) изтича на 23.09.2020, включително.

През тази година е важно земеделските стопани да се обърнат към своите ветеринарни лекари, за да се направи справка в системата ВетИС на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) дали има незавършени движения на животни при продажби на територията на страната. Ако има такива, те трябва да бъдат коригирани преди предоставяне на декларациите за реализация на животни.

Документите за доказване на реализираните на пазара животни трябва да са издадени в периода от 1 октомври 2019 г. до 30 септември 2020 г. и да са с дата от този период, след което да бъдат представени в срок от 5 до 31 октомври 2020 г. в съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие“-РА по постоянен адрес на кандидата.

За първите 200 животни по схемата, земеделските стопани получават с 25% по-висока ставка отколкото за останалите животни