Удължават държавната помощ за акциза върху газьола до края на 2026 г.

Предложението е част от пакет изменения в Закона за подпомагането на земеделските производители

Комисията по земеделие към Народното събрание ще разгледа на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагането на земеделските производители.

Сред ключовите промени е предложението държавната помощ за акциза върху газьола да бъде удължена до края на 2026 г.  

Предложените промени имат за цел усъвършенстване на нормативната уредба в областта на директните плащания и развитието на селските райони. В мотивите към законопроекта е записана и целта за „постигане на пълно съответствие със съдържанието и целите на Стратегическия план  развитие на земеделието и селските райони за периода 2023- 2027 г.”.

„Спешността на законопроекта в областта на директните плащания обусловена и от необходимостта да бъде отворен прием на заявления да подпомагане за Кампания 2024 г., при който условията и правилата за отпускане на директна подкрепа отговарят на легитимните очаквания на земеделските стопани да получат справедливо допълване на доходите от земеделска дейност с директни субсидии, както и за осигуряване от страна на администрацията на предвидима и сигурна правна среда“, пише в още в мотивите.

За да се постигне по-бързо и ефективно договаряне и усвояване на средствата за инвестиции по двете направления от Националния план за възстановяване и устойчивост (ПВУ), които бяха отворени за приеми през септември – декември 2023 г., се дава възможност на директора на Държавен фонд „Земеделие“ да делегира със заповед правомощията си относно компонента „Устойчиво селско стопанство“ в ПВУ.

В мотивите се посочва, че по направлението „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“ и направление „Центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци“ са постъпили над 4000 проекта.

Предстои през този месец фондът да приключи оценката на проектите и да пристъпи към сключване на договори. За да може по-бързо да се процедира, е необходимо да се увеличат правомощията на директора.

За целта изискването доходите от селскостопанска дейност да съставляват най-малко 1/3 от общия доход на стопанството се променя на „да съставляват най-малко 10%“. Годишният размер на директните плащания, за който се изискваше да е минимум 5% от общите приходи, се променя на „минимум 2%“.

Възможността за подаване на заявления за подпомагане по интервенциите до ДФЗ без електронен подпис се удължава до края на 2025 г.

Вносители на промените са председателят на комисията Десислава Танева и народните представители от ГЕРБ, ДПС и БСП – Ализан Яхова, Иван Иванов, Ирена Димова, Фатме Рамадан, Деян Дечев.

https://agri.bg

By |април 18th, 2024|Новини|