Бюджетът за 2023 г. по схемата е 100 млн. лева, корекции ще се правят през месец април

От 15 до 19 април земеделските стопаните ще имат възможност да коригират технически грешки в описите на фактури от заявления за държавната помощ за отстъпка на стойността на акциза върху газьола, който са използвали за Кампания 2023.

Могат да бъдат коригирани данните от фактурите, изключени от изчисляване на индивидуални годишни квоти. Промените ще се извършват в Общинските служби по земеделие, в които фермерите са подавали заявленията за кампанията, става ясно от съобщение на пресофиса на аграрното министерство.

Държавната помощ се предоставя на земеделските стопани в секторите „Растениевъдство“ и „Животновъдство“.

През миналата седмица Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) преведе втория транш в размер на 7 724 879 млн. лв. на 13 992  земеделски стопани по схемата.

Бюджетът за 2023 г. по схемата, по която се възстановяват разходите на земеделските производители за купено гориво през 2022 г., е 100 млн. лв. при ставка от 0,41 лв. за литър.

https://agri.bg