За администрацията обаче това е голямо предизвикателство, тъй като стопаните, неуспели да завършат заявлението си сами, идват в последния момент

Едно огромно предизвикателство за администрацията, така описа Кампания 2023 г. за подаване на заявления за директните плащания Янислав Янчев, началник на отдел „Прилагане на схеми на единица площ“ в Държавен фонд „Земеделие“ по време на годишния форум на Асоциацията на земеделските производители в България.

Вместо подпомагането с новия програмен период да еволюира, настана революция. Изцяло електронни заявления, изцяло нови зелени плащания и интервенции, и какво ли още не. А резултатът от това е: първата кампания, която приключи юни месец. Имаше цели 6 изменения на основната наредба. Съвсем резонно имаше рекордно нисък брой заявления – 64 941, петстотин от които били невалидни. За сравнение 140 хиляди били заявленията през 2014 г.

Другото предизвикателство – едно заявление включва 51 интервенции. В никоя друга държава не съм виждал такова нещо, изтъкна експертът. Ние имаме и цели осем екологични интервенции. Това натрупва след себе си забавяния в сроковете за оторизация и плащания.

Положителни неща все пак има. Едно от тях е, че са намалели заявленията със застъпване на двойно декларирани площи (те са 511). Още при очертаването бенефициентите получават съобщение както в Системата за електронни услуги – СЕУ, така и в самото им заявление, за да поправят грешката.

Друг наш напредък е, че успяхме да внедрим самостоятелното заявяване с електронен подпис. „За първи път пуснахме заявления по директни плащания с електронен подпис, 369 броя са без никаква редакция от страна на ОСЗ – общински служби „Земеделие“, от 1893 броя започнати в СЕУ и довършени в ОСЗ“, информира експертът. Според служители в общинските служби обаче тази практика трябва да се прекрати, тъй като стопаните, неуспели да завършат заявлението си, идват в последните дни в службите.

Липсата на санкции за закъснение от службите смятат, че е недостатък. Въпреки дългата кампания, имаме пет хиляди новорегистрирани заявления в последната седмица преди срока, даде друг пример Янчев.

По думите му много хора изпуснаха сроковете за корекции, допълнителни документи за екосхемите и други през СЕУ, след което ДФЗ получава десетки жалби. Той си го обяснява с масово неразбиране у стопаните относно приема на допълнителни документи през СЕУ, което минава по един и същи начин – регистрация и зареждане на данни. Заявлението приключва в „чакащо ръчно зареждане в ИСАК“. Това е крайният статус. „Не е нормално след приключване на кампанията по заявяване да се продължи със събиране на още документи. Това е мъчение и за нас, и за вас, тези срокове трябва да са по-сбити“, е мнението на Янчев.

Той смята още, че бяха закъснели действията на администрацията да обяснят на фермерите новите инструменти и предварителна условност.

Изчисленията на наклоните и отстояването и водните обекти в ИСАК и в СЕУ са изцяло във ваша полза, обърна се той към стопаните, за да бъдете насочени какви принципни правила трябва да спазвате. Въпреки това Фондът е получил двеста жалби по метода за изчисление на наклоните, който е чисто географски на базата на ГИС софтуер. Когато техническият инспекторат тръгнат на проверки, те стартират с тези данни, но ги сверяват и на терен.

Според него малко стопани са сверявали изчисленията в онлайн калкулатора за броя на ландшафтните елементи в ДЗЕС 8.

По отношение на изместените парцели, апелира, когато се заредят в ИСАК и започнете да поставяте култури и схеми, помолете операторите да хвърлят един поглед на парцела. Да си гледате предупрежденията, грешките, резултатите от калкулаторите, това е информация за вас, заключи експертът.

Янчев обърна внимание и на силния дисбаланс при екосхемите, което оцени като голям недостатък. При някои има заявяване над 300 процента над очакваното, а при други – под 10%. Еко-РОК („Разнообразяване на отглежданите култури“) събира над 19,5 хиляди заявления, за Еко-НИП („намаляване използването на пестициди“) са подали над 15 хиляди, докато Еко-БЖ (биологично животновъдство) и Еко-ГТ (Поддържане и подобряване на биоразнообразието в горски екосистеми) имат по 111 и 144 заявления.

Относно темата за опожарените терени, Янислав Янчев сподели, че над 80% от фермерите се справиха, коригираха си парцелите или подадоха възражения. Имаше обаче такива, които не успяха. За да не бъдат ощетени, беше поет ангажимент, бяха извършени допълнителни обработки на парцелите и беше определена точна площ, с която да бъдат санкционирани, а не да се санкционира според целия парцел, информира той. За кампания 2024 г. Фондът има още подобрения в тази насока.

През 2024 г ще се продължи да се внедряват още новости

Една от тях е по-навременно подаване на информация, не в края на годината – ноември, както е сега, а да е регулярно, за да може фермерът да извърши корекции върху площите си, което да му позволи да се установи на второ или трето обследване и парцелът му да бъде диагностициран като „зелен“.

Друга идея е включването на определяне на културите, т.е. да се разпознават група култури, като зърнено-житни.

За кампания 2024 г., преди нормативна уредба трудно може да се говори за кампания в цялост. Министър Вътев ден преди това беше казал, че не вижда причина кампанията да не свърши до началото на юни. Само че, обясни Янчев, в момента тече прием за помощта за Украйна, успоредно с други приеми. Очакваме над 50 хиляди стопани да си подадат заявленията.

Изрично имаме уговорка със службите, докато не приключи украинската помощ, и ударно да се приемат заявленията на стопаните по тази помощ, да не стартира Кампанията по директните плащания (което сериозно ще бави работата на служителите и ще има напрежение сред чакащите), защото по украинската помощ има ангажимент за срок, който е категоричен.

Така че, предвижда Янчев, забавяне отново ще има. Желанието му е обаче да бъде по-кратко от миналогодишното и да бъде малко по-спокойна година. Правим нови промени, въвеждаме нови автоматични проверки на какви нови условия трябва да отговарят площите, допълни той. От 500-те невалидни заявления през 2023 г., имало чисто празни, затова със сигурност ще въведем и такава автоматична проверка, за да не са възможни.

Ако фермерите нямат регистрация в системата за електронни услуги, такава ще им бъде направена в местната общинска земеделска служба. Отпада санкция за редакция на подадено заявление, но остава тази за закъснение. Редакция обаче ще бъде възможна само в общинската служба, така че първото подадено заявление ще е през СЕУ, това се прави тъй като процесите са много сложни. Предвижда се изработването на система за комуникация като част от СЕУ, през която ще минава цялата кореспонденция между ДФЗ и земеделските стопани. В обнародваната наредба за подпомагане има над 50 интервенции, някои със сходни наименования, внимателно следете и четете това, което подписвате, напомни той.

На въпрос на земеделски производители Янчев отговори, че площите в жълто не се санкционират. Определянето им е изцяло автоматично, като светофарната уредба е на база поредица от сателитни снимки.

Относно изборът кой стопанин да бъде проверен от службите, Янислав обясни, че ДФЗ използва система за риск анализ, в които са заложени различни критерии – заявяване, размер на стопанство и т.н. Европа иска от нас избор, който не е субективен. Отделно самото ДФЗ са подложени на постоянни проверки от различни европейски служби. Фондът има нелеката задача да отговори на тях, както и на нуждите на земеделците. Това включва не само боравене със стопанска, финансова, календарна и т.н. година, а и много други условия.

Фондът се стреми да изплаща субсидиите в срок, предстоят за преразпределителното плащане и за необлагодетелстваните райони, съобщи Янислав Янчев. Част от държавите членки искат дерогация за сроковете за плащане, тъй като не могат да се справят, те искат ЕК да позволи да се плаща и след 30 юни, от Фонда обаче не го смятат за правилно.

Две промени,

които трябва да бъдат направени с промени в ЗПЗП – Закона за подпомагане на земеделските производители, предвижда аграрното ведомство за догодина.

Предвижда се и до 2025 г. включително да продължи преходният период, в който се чертае хибридно – у дома и в общинските служби, посочи Георги Праматаров, директор на дирекция „Идентификация на земеделските парцели“.

Министерството на земеделието и храните иска също от 2025 г. да вкара „фатална грешка“ или „невъзможност“ при заявяване на площи в очевидни неземеделски земи, най-вероятно с възможност за подаване на възражения и ъпдейтване еднократно в срокове преди края на кампанията. Често такива площи са малки по размер. Така, че по-добре да заявиш подпомагане за 99, вместо за 100 дка, защото ще получиш 98 след санкция, дава образен съвет Праматаров.

„Правното основание се води по кадастъра, а той може да е леко изместен…, ако не се направи, както често се случва сечение с физически блок, предупреждението се игнорира. А започнат ли терените проверки, се правят възражения за физическите блокове, и всяка година службите ни заливат, че всяка година ходят на едно и също място“, заключи експертът.

www.bgfermer.bg