Изпълнението на програмата ще доведе до увеличаване на популацията на млечни крави, кози и овце

За да насърчи развитието на сектора на млекопроизводството, Хърватия стартира програма на стойност 592,5 милиона евро, както и план за действие за изпълнение на програмата до 2025-та, за който са заделени 141,7 милиона.
Министърът на земеделието на Хърватия Мария Вучкович каза, че програмата е основен документ, първият по рода си, определящ цели и стратегии, насочени към повишаване на конкурентоспособността на млечния сектор в бъдеще.
Като се има предвид значението на производството на млечни продукти и недостатъчното ниво на технологично развитие на производството, са необходими системни инвестиции за адаптиране към съществуващите стандарти и подобряване на конкурентоспособността и производствените технологии, както и на условията на отглеждане, при спазване на високите стандарти за опазване на околната среда и хуманно отношение към животните, обявиха от аграрното ведомство в Загреб.
Програмата представя секторни цели, приоритети и мерки за постигане на тези цели. Те са три – увеличаване на броя на кравите, овцете и козите за производство на мляко, повишаване на производителността чрез усъвършенстване на технологиите и сътрудничество с асоциациите на фермерите за подобряване на генетиката на добитъка и осигуряване на наличието на достатъчен производствен капацитет.
Изпълнението на програмата ще доведе до увеличаване на популацията на млечни крави, кози и овце. Общото производство на краве мляко се очаква до края на 2030 година да достигне около 630 милиона литра, на овчето мляко – 8,4, а на козето мляко -11,2 милиона литра.