ОБАДИ СЕ СЕГА 0889 733 266

Център за професионално обучение към СНЦ “Национална овцевъдна и козевъдна асоциация” предлага професионални обучения.

 Онлайн – дистанционни курсове по:

 • “Хуманно отношение при отглеждане на селскостопански животни”, по част от професия ”Работник в животновъдството”, специалност “Овцевъдство и козевъдство”, с продължителност на обучението 18 часа и срок на обучението до 3 дни, с одобрен учебен план от БАБХ към МЗХГ.
 • “Хуманно отношение, защита и благосъстояние на селскостопанските животни по време на транспорт”, по част от професия ”Работник в животновъдството”, специалност “Овцевъдство и козевъдство”, с продължителност на обучението 18 часа и срок на обучението до 3 дни, с одобрен учебен план от БАБХ към МЗХГ.

Професионални обучения в следните направления

 1. Професия „Техник – технолог в хранително – вкусовата промишленост”, специалност „Производство и преработка на мляко и млечни продукти” – начално професионално обучение по рамкова програма „Б 16“ за придобиване на трета степен на професионална квалификация, с продължителност на обучението 960 часа и срок на обучението до 1,5 години.
 2. Професия “Оператор в хранително-вкусовата промишленост”, специалност “Производство и преработка на мляко и млечни продукти” – начално професионално обучение по рамкова програма „Б 13“ за придобиване на втора степен на професионална квалификация, с продължителност на обучението 660 часа и срок на обучението до 1 година.
 3. Професия “Техник – животновъд”, специалност “Овцевъдство” – начално професионално обучение по рамкова програма „Б 16“ за придобиване на трета степен на професионална квалификация, с продължителност на обучението 960 часа и срок на обучението до 1,5 години.
 4. Професия “Животновъд”, специалност “Овцевъдство” – начално професионално обучение по рамкова програма „Б 13“ за придобиване на втора степен на професионална квалификация, с продължителност на обучението 660 часа и срок на обучението до 1 година.
 5. Професия “Фермер”, специалност “Земеделец” – начално професионално обучение по рамкова програма „Б 13“ за придобиване на втора степен на професионална квалификация, с продължителност на обучението 660 часа и срок на обучението до 1 година.
 6. Професия “Фермер”, специалност “Производител на селскостопанска продукция” – начално професионално обучение по рамкова програма „Б 16“ за придобиване на трета степен на професионална квалификация, с продължителност на обучението 960 часа и срок на обучението до 1,5 години.
 7. Професия “Работник в животновъдството”, специалност “Овцевъдство и козевъдство” – начално професионално обучение по рамкова програма „А 10“ за придобиване на първа степен на професионална квалификация, с продължителност на обучението 300 часа и срок на обучението до 1 година.
 8. Професия „Агроеколог”, специалност „Агроекология” – начално професионално обучение по рамкова програма „Б 16“ за придобиване на трета степен на професионална квалификация, с продължителност на обучението 960 часа и срок на обучението до 1,5 години.
 9. Професия „Ветеринарен техник”, специалност „Ветеринарен техник” – начално професионално обучение по рамкова програма „Б 16“ за придобиване на трета степен на професионална квалификация, с продължителност на обучението 960 часа и срок на обучението до 1,5 години.
 10. Професия „Еколог”, специалност „Екология и опазване на околната среда” – начално професионално обучение по рамкова програма „Б 16“ за придобиване на трета степен на професионална квалификация, с продължителност на обучението 960 часа и срок на обучението до 1,5 години.

Професионални обучения по част от професия (курсове):

 1. “Хуманно отношение при отглеждане на селскостопански животни”, по част от професия ”Работник в животновъдството”, специалност “Овцевъдство и козевъдство”, с продължителност на обучението 18 часа и срок на обучението до 3 дни, с одобрен учебен план от БАБХ към МЗХГ.
 2. Хуманно отношение, защита и благосъстояние на селскостопанските животни по време на транспорт”, по част от професия ”Работник в животновъдството”, специалност “Овцевъдство и козевъдство”, с продължителност на обучението 18 часа и срок на обучението до 3 дни, с одобрен учебен план от БАБХ към МЗХГ.
 3. “Животновъд”, специалност “Овцевъдство”, с продължителност на обучението 30 часа.
 4. “Фермер”, специалност “Производител на селскостопанска продукция”, с продължителност на обучението 30 часа

Обучителни Семинари:

 • „Биологично производство. Използване и опазване на естествените природни ресурси“ с продължителност 8 часа.
 • „Хранене и отглеждане на дребни преживни животни“ с продължителност 8 часа.

За контакти и записване:
0889733266
cpo@noka.bg

Снимка на ЦПО към СНЦ"Национална овцевъдна и козевъдна асоциация".

Снимка на ЦПО към СНЦ"Национална овцевъдна и козевъдна асоциация".