Предимства за членове, посредством участието си в СНЦ “НОКА”:

  • Възможност за участие в разработване на проекто закони, програми, проекти и др. свързани с производството на овче и козе мляко, агнета, кози, вълна и кожи. Участвайки активно в ОС на СНЦ “НОКА”.

  • Постигат колегиална солидарност и сътрудничество, взаимопомощ и обмен на информация между членовете на Сдружението.

  • Получаване актуална информация за постиженията, иновативните решения и положителния опит на овцевъдството и козевъдството в страната и чужбина.

  • Повишаване на квалификацията, консултации и информационна дейност в областта на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост.

  • Получаване на съдействие за доброволно уреждане на възникнали спорове в бранша между членовете на Сдружението.

СВАЛИ ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСВАНЕ