На 1 октомври 2020 г., в Областна управа град Добрич се проведе работна среща с родни животновъди. Срещата бе инициирана от Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА) по повод регистрацията на животновъдни обекти, в съответствие с последните изменения в текста на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД), както и по повод разпределението на пасищата в района, последствията от сушата и др.

На срещата присъства и представител на ОДБХ Добрич, Д-р Славов,  който отговаря за община Добрич–селска.

Основна тема бе липсата на интерес у стопаните да регистрират животновъдните си обекти, в съответствие с нормите заложени в чл. 137.  Важно е да се отбележи, че към момента едва 6 на 100 от производителите, работещи без необходимото удостоверение, са се регистрирали след обнародваните промени.

НОКА настоява за по–голяма активност от страна на фермерите, тъй като зад облекчаването на условията за регистрация и отпадането на изискванията по Закона за устройство на територията (ЗУТ), които се явяваха основна пречка за голяма част от производителите, стоят огромни усилия.

В момента тече кампания по тотална регистрация, като има голяма активност и от Областните дирекции на БАБХ. „Минаха много казуси, ще има и други – ще разнищим всичко” – каза ръководителят на срещата, Симеон Караколев.

Имаше въпроси към представителя на ОДБХ, Д-р Славов, който бе така любезен да обясни на всички и да съобщи, че 99% от фермерите в община Добрич са подали заявления до 24 септември 2020г. и в момента текат проверките по тях. Д-р Славов добави, че ще бъде направено всичко възможно така чаканите удостоверения по чл. 137 да бъдат издадени до указаният срок, който е 13 октомври 2020г. Същият предложи промяна в Наредба 44 относно използването на  алтернативни източници на електроенергия и водоснабдяване.

Беше засегната и темата за новия програмен период, в частта за отпадането на зелените плащания и прилагането на екосхеми, което да наложи нов модел на действие на фермите, в следствие на което да бъдат внедрени нови и природосъобразни методи в работата. Предложи се промяна и в  Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) – да се заявяват и получават субсидии за пасища, само ако стопанинът е получил подпомагане през предходната година. Предложено бе също подпомагането за пасторализъм да обхване и площи в НАТУРА 2000.

Част от присъстващите производители отправиха запитване към съпредседателя на НОКА относно евентуален втори прием по помощите Деминимис и COVID, тъй като част от присъстващите бяха нови ферми и не са имали право на кандидатстване, а г-н Караколев съобщи, че се готви втори прием с променени указания за прилагане на помощите.

На последно място, но не и по важност, фермерите сигнализираха за неправомерно разпределение на мерите и пасищата в балчишки и тервелски регион, на което г-н Караколев отговори, че ще бъде пуснат сигнал за проверка на случая на местно ниво, за да се сезират общините, съветвайки производителите да пускат навреме заявление за отдаване на пасища.