Ще има ли данъчно облекчение за субсидиите още тази година?

НАП пусна попълнените декларации за доходите на земеделските производители като физически лица от 2023 г.

Земеделските производители, които се облагат с данъци като физически лица, могат да проверят автоматично попълнените от НАП декларации за доходите от 2023 г.

Те вече са достъпни в Портала за е-услуги, като за целта е нужно потребителите да имат персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис (КЕП).

С тях те могат да се възползват от автоматично въведената информация за получени от тях доходи от трудови правоотношения, граждански договори (хонорари), от наем и други облагаеми доходи, включително за получените от Държавен фонд „Земеделие“ субсидии.

Информация за получените доходи е отразена в съответните приложения на декларацията, която се намира в рубрика „Подоходни данъци“ в е-портала на приходната агенция. От тази година във формуляра ще бъдат въведени и данни за изплатени необлагаеми доходи.

Преди да потвърдят попълнената декларация, е важно потребителите да я прегледат внимателно, да я допълнят или коригират, ако това е необходимо, след което да я подадат, съветват от Приходната агенция.

Крайната дата за подаване на данъчните декларации и заплащането на данъка е 30 април. Срокът за деклариране и плащане на задълженията с 5% отстъпка е до 1 април.

Междувременно в „Държавен вестник“ бр. 106/2023 г. бе обнародвана промяна в Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ, чл. 22з), касаеща физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, които са получили субсидия или друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския фонд за развитие на селските райони.

Считано от 1 януари 2024 г. те могат да ползват данъчно облекчение, като намалят сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 с размера на получената през годината субсидия, съответно подпомагане от двата фонда, до размера на годишните данъчни основи преди намалението, но с не повече от 100 000 лв.

Дали това данъчно облекчение ще влезе в сила със задна дата, тоест още от тази година, ще стане ясно, едва след като Европейската комисия се произнесе. Ако това стане до 30 април, ще могат да се подават коригиращи декларации.

Тъй като много земеделски производители обаче не са запознати с това, какъв дял има Европейският фонд (% или лева) в субсидията, която получават по различни мерки и интервенции, Агри.БГ отправи преди месец запитване към ДФЗ с молба да пояснят във всеки един вид подпомагане какъв е размерът на националното доплащане и какъв е делът на субсидиите от ЕС.

https://agri.bg

By |март 16th, 2024|Новини|