Какви са причините?

264 земеделски стопани няма да могат да получат плащанията си за Кампания 2023. Това се дължи на факта, че те не отговарят на критериите за „активен фермер“. Това каза Аделина Стоянова, директор на дирекция „Директни плащания“ в Министерството на земеделието и храните по време на редовното заседание на Комисията по земеделие в Народното събрание.

Комисията гласува на първо четене промените в Закона за подпомагането на земеделските производители.

„Това е резултатът е проверките, които Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) направи, на база на критериите, приложими през 2023 година. Тук трябва да кажем, че от тези 264 земеделски стопани в хипотезата, в която земеделската и неземеделската дейност не сътветва на дефиницията за „активен фермер“, са 152 земеделски стопани“, обясни Стоянова.

Останалите 112 души са земеделски стопани, които не са предоставили информация на база, на която да бъдат проверени критериите за активен земеделски стопанин, както и бенефициенти, които не могат да отговорят на изискванията по различни причини – непредставени документи и/или други, уточни Аделина Стоянова.

Какво е изискването за отговаряне на понятието „активен земеделски стопанин“, записано в промените?

За целта изискването доходите от селскостопанска дейност да съставляват най-малко 1/3 от общия доход на стопанството се променя на „да съставляват най-малко 10%“. Годишният размер на директните плащания, за който се изискваше да е минимум 5% от общите приходи, се променя на „минимум 2%“.

https://agri.bg