Заявления по схемата „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“ ще могат да бъдат подавани между 31 август и 21 септември 2020 г.

Документите за кандидатствеане по схемата, включително фактурите за дизелово гориво с дати на издаване между 1 януари и 31 декември 2019 г., ще се приемат в общинските служби по земеделие към областните дирекции „Земеделие“ по постоянен адрес на физическите лица или по адрес на управление на юридическите лица.

Право на финансова подкрепа по схемата имат всички, които са регистрирани като земеделски производители и имат заверена регистрационна карта за годината на кандидатстване и предходната на нея (земеделските стопани следва да имат заверена регистрационна карта (по Наредба № 3/1999 г.) за стопанските 2018/2019 г. и 2019/2020).
Друго условие е кандидатите да имат и валидно заявление за подпомагане по схемата за единно плащане на площ и схемите за обвързано подпомагане за животни за годината, предхождаща годината на кандидатстване по схемата за държавна помощ.

Ставката на литър гориво ще бъде определена на по-късен етап, на базата на бюджета и сбора от индивидуалните годишни квоти на производителите, а указанията за прилагане на схемата образците на документи ще бъдат публикувани на интернет страницата на МЗХГ.